Domov na SFD | Vpisni list | Združenje evropskih fizioloških društev - FEPS | Statut SFD

Slovensko fiziološko društvo (SFD) obnavlja kontaktne podatke o svojih članih in hkrati sprejema nove člane. Vse člane in tudi bodoče člane prosimo, da izpolnite ta vpisni list:

Ime:
Priimek:
Ulica in hišna št.:
Poštna št.:
Kraj:
Država:
E-pošta:
Tel. (zaželen tudi mobilni tel.):
FAX:

Vaši predlogi in komentarji; vpišete lahko tudi druge podatke, če se razlikujejo od kontaktnih podatkov, na primer začasni naslov, naslov v službi ali doma: