About MCP | Techniques | Members | Confocal Center | Info for users | Info for Students | Contact

 

NAZIV OPREME

FULL NAME OF EQUIPMENT

Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov)

Access of equipment

Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov)

Purpose of equipment and additional information

Cena za uporabo raziskovalne opreme            ( v EUR)

Sklop raziskovalne opreme za celično inženirstvo

Research equipment for cell engineering

Terminska souporaba po dogovoru

Term shared use according to agreement

Priprava, shranjevanje celic

Preparation and storage of cells

21€/uro

Oprema za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje

Equipment for multichannel dynamic microscopy imaging

Terminska souporaba, z ali brez operaterja, cena po dogovoru glede na obseg uporabe

Term shared use  with or without operator, according to agreement and extent of use

Slikanje živih in fiksiranih celic v 5D, shranjevanje in analiza slik

Imaging live and fixed cell in 5D, storage and analysis of images

15,44 €/uro

Oprema za mikrofluorimetrijo

Equipment for
microfluorimetry

Terminska souporaba, z ali brez operaterja, cena po dogovoru glede na obseg uporabe

Term shared use  with or without operator, according to agreement and extent of use

Slikanje živih in fiksiranih celic, shranjevanje in analiza slik

Imaging live and fixed cells, storage and analysis of images

22 €/uro

Mrežni sistem za
analizo slike

Image analysis
 network system

Uporaba z
 dr. Poberajem

Use according to
agreement with
Dr. Poberaj

Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice

Laser tweezer
manipulations in
 living cells

21 €/uro

Celična kirurgija

Cell Surgery

Uporaba z
dr. Poberajem

Use according to
agreement with
Dr. Poberaj

Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice

Laser tweezer
manipulations
in living cells

21€/uro

Nanomehano-optična mikroskopija za biomedicino Nanomechano optical microscopy for biomedicine Terminska souporaba po dogovoru Term shared use according to agreement Slikanje živih in fiksiranih celic z optično in mehanično sondo Imaging live and fixed cells, using optical and mechanical probe. 111,76 €/uro
Sistem za vnos DNK v celice System for DNA delivery in cells Terminska souporaba po dogovoru Term shared use according to agreement Slikanje živih in fiksiranih celic z optično in mehanično sondo Imaging live and fixed cells, using optical and mechanical probe. 111,76 €/uro
Nadgradnja na Zeiss LSM 800 Confocal microscopy LSM 800 Terminska souporaba po dogovoru Term shared use according to agreement Slikanje živih in fiksiranih celic z optično sondo Imaging live and fixed cells, using optical probe 25,00 €/uro
Sistem za multikanalno fluoresčenčno označevanje ter detekcijo in analizo proteinov in DNA System for multichannel fluorescent labelling, detection and analysis of proteins and DNA Terminska souporaba po dogovoru Term shared use according to agreement Slikanje živih in fiksiranih celic z optično sondo Imaging live and fixed cells, using optical probe 25,00 €/uro