About MCP | Techniques | Members | Confocal Center | Info for users | Info for Students | Contact

CELL SCIENCES SEMINAR & Super-Resolution Microscopy Workshop
Seminar celičnih znanosti: delavnica visoko-ločljivostne mikroskopije
Petek/FRIDAY, June 4th, 2010 (Prešernova dvorana), Novi trg 3, Ljubljana

Program seminarja (PDF)

Udeleženci seminarja se morajo registrirati s spletnim obrazcem. Kotizacija za udeležence je 25 EUR (vključuje prigrizke in kosilo). Plačilo kotizacije bo potekalo pred predavalnico pol ure pred začetkom seminarja.

Kotizacije ne plačajo člani SAZU in študenti vpisani na sledeče podiplomske predmete: 

Interdiscplinarni doktorski študijski program Biomedicina
B-2-133 Celična fiziologija
J-3-475 Metode za študij funkcije posamezne celice
J-3-47K Metode za študij funkcije posamezne celice
J-2-431 Optična mikroskopija visoke ločljivosti – konfokalna mikroskopija
J-3-464 Optična mikroskopija visoke ločljivosti – konfokalna mikroskopija
J-3-46J Optična mikroskopija visoke ločljivosti – konfokalna mikroskopija 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti
15-1-02 Molekulska fiziologija (Znanost o celici)
 

Organizer of the Seminar/Organizator seminarja: Akad. Prof. Dr. Robert Zorec, Institute of Pathophysiology, University of Ljubljana – Faculty of Medicine, Zaloška 4, SI1000 Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 5437080, Fax: +386 1 5437036, Email: robert.zorec@mf.uni-lj.si.

Programme of the seminar:

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
(Slovenian Academy of Sciences and Arts)
IV. razred za naravoslovne vede
(Section IV - Natural Sciences)

 

09:20-09:55

Registracija / Registration

09:55-10:00

Welcome / Pozdrav

10:00-10:45

 

Bazbek Davletov & Enrico Ferrari (MRC, Cambridge, UK) Medicinal Toxins and SNARE-Based Nanotechnologies. Medicinski toksini in nanotehnologija proteinov SNARE.

10:45-11:30

Patrizia D'Adamo (Div. of Neuroscience, San Raffaele Sci. Institute, Milan, Italy) Cognitive Impairment in Gdi1-Deficient Mice is Associated with Altered Synaptic Vesicle Pools and Short-Term Synaptic Plasticity, and can be Corrected by Appropriate Learning Training. Kognitivni deficit v miškah brez Gdi1 je povezan s spremenjeno zalogo sinaptičnih mešičkov, kratkotrajno plastičnostjo in je lahko korigirano s treningom učenja.

11:30-12:15

 

Stéphane Oliet (Inserm, Bordeaux, France) Contribution of Astrocytes to NMDA Receptor Activity: A role of Astrocytes in Memory Formation? Vloga astrocitov pri delovanju receptorjev NMDA: ali astrociti oblikujejo spomin?


12:15-13:30


Lunch / Kosilo


13:30-14:15


Dan Cojoc
(CNR-IOM, Bazovica, Italy) Optical Tweezers and AFM for Cell Biophysics. Optična pinceta in mikroskopija AFM v celični biofiziki.

14:15-15:00

 

Yuri Korchev and Andrew Shevchuk (Biophysics, Imperial College London, UK) Beyond the Optical Resolution in Living Cell: Biomedical Applications of Scanning Ion Conductance Microscopy. Pod optično ločljivostjo v živih celicah: biomedicinska uporaba skenirne ionske prevodnostne mikroskopije.

15:00-15:45

 

Elmar Krause (Cell. Neurophysiology - J. Rettig, Saarland Uni., Homburg, Germany) Structured Illumination Microscopy (SIM) - Application to Biological Research. Mikroskopija strukturnega osvetljevanja - uporaba v bioloških raziskavah.

15:45-16:15         Coffee Break / Odmor

Young Scientist Presentations / Predstavitve mladih znanstvenikov

16:15-16:45

Dominik Wildanger (S.Hell's Nanobiophotonics Lab, Max-Planck, Goettingen, Germany) Nanoscopy with Focused Light. Nanoskopija s fokusirano svetlobo.

16:45-17:15

 

Jernej Jorgačevski (University of Ljubljana; Celica, Biomedical Center, Ljubljana, Slovenia) Nanophysiology: Fusion Pore Regulation by Munc18-1. Nanofiziologija: uravnavanje fuzijske pore s proteinom Munc18-1.

 Walk into the Historic Downtown of Ljubljana/Sprehod po stari Ljubljani