Prva stran
Namen
Organizacijski in programski odbor
Vabljeni predavatelji
Lokacija
Program simpozija
Rok za prijavo in plačilo kotizacije je potekel 4. aprila 2005

Za rezervacijo hotelske sobe po znižani ceni se dogovorite s hotelom Maestoso. 

Kotizacija: 57000 SIT (240 EUR) vključuje prigrizke med odmori, slavnostno večerjo (v soboto, 28. maja), knjigo izvlečkov in ogled Kobilarne Lipica.

Račun:
02010-0089127543
Naslov: Celica d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Prosimo, da izvršnemu managerju simpozija pošljete dokazilo o plačilu.

Kontakti:
Hotel Maestoso, Lipica
6210 SEŽANA,
TEL + 386 5 7391580
FAX + 386 5 7341409
sasa.stanko@lipica.org
 
Mednarodni simpozij za celično fiziologijo in bioinženirstvo;
12. srečanje mladih nevroznanstvenikov;
Delavnica za napredno mikroskopijo

TEL + 386 1 543 70 81
FAX + 386 1 543 70 36
neuroendo@mf.uni-lj.si
Zloženka (.pdf)

Obvestilo za študente podiplomskega študija Biomedicine, izbirni predmet Celična fiziologija:

  1. Udeležencem simpozija, ki so vpisani na predmet Celična fiziologija, organizator krije poleg kotizacije tudi stroške vseh organiziranih obrokov.
  2. Namesto obrokov lahko tem udeležencem organizator krije stroške javnega prevoza.
  3. Kdor se ne more udeležiti predavanj v Lipici, se lahko dogovori za izvedbo predavanj v Ljubljani.

  Študenti, ki bi želeli izbrati možnost 2 ali 3, naj to javijo na: neuroendo@mf.uni-lj.si

 

 

Organized by:

 

English

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
IV. RAZRED-NARAVOSLOVNE VEDE
SLOVENIAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES,
SECTION FOUR – NATURAL SCIENCES

 

LABORATORIJ ZA CELIČNO INŽENIRSTVO
Celica, Biomedicinski znanstveni center,
Cell Engineering Laboratory, Celica Biomedical Sciences Center, Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Laboratorij za nevroendokrinologijo-molekularna celična fiziologija, Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lab. Neuroendocrinol.-Mol. Cell Physiol., Inst. Pathophysiol., Medical Faculty, University of Ljubljana

eXTReMe Tracker