Dejavnost SFD | Vpisni list | Združenje evropskih fizioloških društev - FEPS | O društvu

Upravni odbor (UO) (Executive board)
 

Predsednik (President)
Izr. prof. dr. Nina Vardjan
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 543 70 79
e-mail:
nina.vardjan@mf.uni-lj.si

Glavni tajnik (General Secretary)
Izr. prof. dr. Jernej Jorgačevski
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 543 70 81
e-mail: jernej.jorgacevski@mf.uni-lj.si

Bivši predsednik (Past president)
Izred. prof. dr. Helena Haque Chowdhury
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana
e-mail:
helena.chowdhury@mf.uni-lj.si


Člani UO (Members of executive board)
Izr. prof. dr. Toni Petan (Inštitut Jožef Stefan, e-mail: toni.petan@ijs.si)
Dr. Anemari Horvat (UL Medicinska fakulteta, e-mail: anemari.horvat@mf.uni-lj.si)
Izr. prof. dr. Andraž Stožer (UM Medicinska fakulteta, e-mail: andraz.stozer@um.si)
Dr. Maja Potokar (UL Medicinska fakulteta, e-mail: maja.potokar@mf.uni-lj.si)
 

Nadzorni odbor SFD (Advisory board)

Predsednik (President)
akad. prof. dr. Robert Zorec
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
E-mail: robert.zorec@mf.uni-lj.si
 
Člani nadzornega odbora (Members of advisory board)
Prof. dr. Marko Kreft
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: marko.kreft@bf.uni-lj.si

prof. dr. Mojca Limpel Kržan
Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Korytkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: mojca.limpel@mf.uni-lj.si

Statut društva