Dejavnost SFD | Vpisni list | Združenje evropskih fizioloških društev - FEPS | O društvu

Člani upravnega odbora (UO) :

Predsednica UO: izr. prof. dr. Nina Vardjan (UL MF)

Glavni tajnik UO: izr. prof. dr. Jernej Jorgačevski (UL MF)

Blagajnik: znanst. sod. dr. Anemari Horvat (UL MF)

Člani UO:
Prof. dr. Gregor Belušič (UL BF)
Dr. Eva Jarc Jovičić (Inštitut Jožef Stefan)
Viš. znanst. sod. dr. Maja Potokar (UL MF)
Izr. prof. dr. Andraž Stožer (UM MF)

Člani nadzornega odbora (NO):
Prof. dr. Mojca Kržan (UL MF)
Prof. dr. Marko Kreft (UL BF)
Akad. prof. dr. Robert Zorec (UL MF)

Statut društva