Dejavnost SFD | Vpisni list | Združenje evropskih fizioloških društev - FEPS | O društvu

__ ________ _ ________ __

Obvestilo:

Vabljeni na 4. DAN FIZIOLOGIJE!

tudi letos Slovensko fiziološko društvo (SFD) organizira srečanje Dan fiziologije 2020, ki bo potekalo na dan slovesne podelitve Nobelove nagrade iz fiziologije ali medicine.

Dogodek Dan fiziologije 2020 bo potekal dne, 10. 12. 2020, na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Novi trg 3 in 4, v Ljubljani.

Program je v priponki.

Za vse člane SFD je udeležba brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna prijava na dogodek. Sporočilo z vašimi podatki (ime, priimek, inštitucija) prosim pošljite na neuroendo@mf.uni-lj.si, ob prijavi pripišite 'član SFD'.

Vljudno vabljeni!

________ _ ________

Pomembnejše aktivnosti SFD v zadnjih 10 letih:

2019

- Skupščina SFD in volitve (Medicinska fakulteta, PAFI, 21. 3. 2019)
- Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (vloga 28. 5. 2019, odobritev MIZŠ 6. 9. 2019)
- Upravna enota Ljubljana - registracija statuta (vloga 21. 6. 2019, potrditev 22. 11. 2019)
- Soorganizacija Quadrilateral Physiology Symposium 2019 on „Vascular Physiology, Physiological Techniques and Medical Education“ (Graz, Avstrija, 21. 6. 2019)
- Soorganizacija drugega minisimpozija „Nevroglija v normalnih in patoloških razmerah“ (SAZU, 9. 9. 2019)
- Soorganizacija FEPS 2019 (Bologna, Italija, 10-13. 9. 2019)
- Organizacija „Dan fiziologije 2019“ z delavnico za učitelje (SAZU, 10. 12. 2019)
- Predlog učnega načrta za izbirni predmet Fiziologija živčevja v gimnaziji (potrjen 19. 12. 2019 s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje)
 

2018

-Dan fiziologije 2018: Program v priponki.
- Japonsko-slovenski minisimpozij z naslovom »Nevroglija v normalnih in patoloških razmerah«
(Neuroglia in health and disease).  31.8.2018
- mednarodno srečanje mladih nevroznanstvenikov: »22nd Young neuroscientists Meeting«, 22.06.2018; v srednji predavalnici Medicinske fakultete, UL, Korytkova ulica 2, Ljubljana.
- dvodnevna delavnica: prof. dr. J. Jensen: »Research management to optimise achievements« (Upravljanje v raziskovalnem delu za optimizacijo dosežkov), 19. – 20. 06. 2018, SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.
- predavanje doc. dr. Andraž Stožer, dr. med.: »Combining physiological, physical, and mathematical approaches in beta cell research«. 26.04. 2018 ob 10:00 uri v sejni sobi Dekanata, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva ulica 101, v Ljubljani.
- predavanje Dr. James Daniel Johnson: »Cellular physiology of insulin production«. 03. 04. 2018 ob 15:00 uri v v avditoriju Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru, Taborska Ulica 6b, v Mariboru.
- Vloga za predložitev predloga gradiva za učni načrt izbirnega predmeta Fiziologija živčevja (izobraževalni program gimnazija) v postopek sprejemanja na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, 09. 03. 2018.
- Fiziološka znanstvena predavanja, 02.03.2018
v Leseni predavalnici UL MF, Zaloška cesta 4, Ljubljana:
asist. dr. Boštjan Rituper, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo: " Načini slikanja in aplikacije mikroskopije na atomsko silo v celični biologiji”.
doc. dr. Nejka Potočnik, Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo: " Mikrocirkulacija ".
- predavanje dr. Nicole Scholz: »Metabotropic Force Sensing through Adhesion GPCRs«. 27.02.2018, ob 12:30 uri v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
 


2017

- Predavanje prof. Vladmira Parpure: Astroglial cells release glutamate by regulated exocytosis in health and disease, 15. decembra 2017, ob 11. uri v dvorani SAZU, Ljubljana.
- DAN FIZIOLOGIJE, 08.12.2017
(program).
-
Predavanje prof. Dr. Jens R. Coorssen, Brock University, Canada: »First & foremost - it’s about the biology: quantitative high resolution top-down proteomics«, 07. 11. 2017, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
- Predavanje  Dr. Saturnino Luz: »Monitoring cognitive decline through vocal features«. 22. 09. 2017 ob 14:00 uri v srednji predavalnici Medicinske fakultete, Korytkova 2, v Ljubljani.
- Soorganizacija regionalnega srečanja fizioloških društev, 21.-24. 09.2017, Dubrovnik, Hrvaška.
- Soorganizacija velikega mednarodnega srečanja FEPS 2017, 13.-15. 09.2017, Dunaj, Avstija.
- podpra mlajšim raziskovalcem v obliki sofinanciranja stroškov udeležbe na srečanju FEPS (v višini 200 Eur).
- Predavanje Prof. Dr. Jørgen Jensen (Norwegian School of Sport Sciences, Norway):
»Muscle metabolism during exercise and regulation of insulin sensitivity. 12. 09. 2017 v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
- Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, 12. 09. 2017.
- Predavanje Dr. Nicolas Vitale (Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)
»Role of phospholipase D-derived phosphatidic acid in neuroendocrine secretion 18. 08. 2017 v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
- Znanstveno
predavanje prof. dr. Kenneth L. Moya: »Wiring, maintaining and rebuilding the visual system: the role of homeoprotein transcription factors«. 17. 05. 2017 v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
- Fiziološka znanstvena predavanja, 14.03.2017 v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana:
T. Petan: "Lipidne kapljice in uravnavanje stresa v rakavih celicah".
A.Horvat: "Meritve citoplazemske vzdražnosti v astrocitih po aktivaciji adrenergičnih receptorjev".
L. Žiberna: "Bilirubin kot endogeni antioksidant".

2016

- Znanstveno  predavanje prof. dr. Felipe L. Barros, z naslovom »The energy broker of the brain«, 11. novembra 2016, v veliki dvorani SAZU, Novi trg 3, v Ljubljani.
- Delavnica z naslovom:
Celična zdravila - znanost in regulativa, 13.-14. 06. 2016 , SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.
- predavanje prof. dr. Mark Tester:
»Crops for salty waters« 11. 04. 2016 v veliki dvorani SAZU, Novi trg 3 v Ljubljani.
- seminar prof. dr. S. Gajovića:"In vivo imaging of the molecular markers after ischemic brain lesion in the mouse", 05.02.2016 v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF UL, Zaloška cesta 4, Ljubljana.

2011

- sodelovanje pri pripravi sestanka Biološka znanost in družba, organizacija predavanj (Ole Petersen, Erwin Neher, Denis Noble).
- prevod poljudno-znanstvenega dela s fiziološko vsebino (Življenje v skrajnostih-umetnost preživetja: Frances M. Ashcroft, 2011).
- Celice glija v (pato)fiziologiji 2011.

2010

- sodelovanje pri pripravi sestanka Biološka znanost in družba, organizacija predavanj (Frances Ashcroft; 6.-7.okt. 2011).
- organizacija mednarodnega srečanja Communicating physiology (15.-18.jul. 2010).
- prevod poljudno-znanstvenega dela s fiziološko vsebino (Glasba življenja: Denis Noble, 2010).

2009

- Organizacija velikega mednarodnega srečanja FEPS 2009.