Dejavnost SFD | Vpisni list | Združenje evropskih fizioloških društev - FEPS | O društvu

__ ________ _ ________ __

Obvestilo:

Zapisnik skupčiine SFD z dne 2.3.2018

________ _ ________ __

Pomembnejše aktivnosti SFD v zadnjih 10 letih:
- sodelovanje pri pripravi dveh sestankov Biološka znanost in družba, organizacija predavanj (Ole Petersen, Erwin Neher, Denis Noble; 21.-22.okt. 2010, Framces Ashcroft; 6.-7.okt. 2011),
-organizacija mednarodnega srečanja Communicating physiology (15.-18.jul. 2010,
-prevodi dveh poljudno-znanstvenih del s fiziološko vsebino (Glasba življenja: Denis Noble, 2010, Življenje v skrajnostih-unetnost preživetja: Frances M Ashcroft, 2011).
-Organizacija velikega mednarodnega srečanja FEPS 2009,
-Seminar celičnih znanosti: delavnica visoko-ločljivostne mikroskopije 2010.
-Celice glija v (pato)fiziologiji 2011;
- seminar prof. dr. S. Gajovića:"In vivo imaging of the molecular markers after ischemic brain lesion in the mouse", 05.02.2016.
-predavanje prof. dr. Mark Tester, 11. aprila 2016 »Crops for salty waters«
- Delavnica z naslovom:
Celična zdravila - znanost in regulativa, 13.-14. 6. 2016 v Ljubljani
- Znanstveno predavanje prof. dr. Felipe L. Barros, z naslovom »The energy broker of the brain«, 11. novembra 2016
- Tri fiziološka znanstvena predavanja T. Petan: "Lipidne kapljice in uravnavanje stresa v rakavih celicah"; A.Horvat: "Meritve citoplazemske vzdražnosti v astrocitih po aktivaciji adrenergičnih receptorjev"; L. Žiberna: "Bilirubin kot endogeni antioksidant", 14.3.2017.
- Znanstveno predavanje prof. dr. Kenneth L. Moya, 17. 05. 2017: »Wiring, maintaining and rebuilding the visual system: the role of homeoprotein transcription factors.«
- Predavanje Dr. Nicolas Vitale (Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) 18. 08. 2017 »Role of phospholipase D-derived phosphatidic acid in neuroendocrine secretion
- Predavanje Prof. Dr. Jørgen Jensen (Norwegian School of Sport Sciences, Norway): »Muscle metabolism during exercise and regulation of insulin sensitivity.« 12. 09. 2017
-Predavanje prof. Dr. Jens R. Coorssen, Brock University, Canada: »FIRST & FOREMOST - IT’S ABOUT THE BIOLOGY: QUANTITATIVE HIGH RESOLUTION TOP-DOWN PROTEOMICS«, 07. 11. 2017.
-DAN FIZIOLOGIJE, 08.12.2017 (program).
-Predavanje prof. Vladmira Parpure: Astroglial cells release glutamate by regulated exocytosis in health and disease, 15. decembra 2017, ob 11. uri v dvorani SAZU.
- predavanje dr. Nicole Scholz: »Metabotropic Force Sensing through Adhesion GPCRs«. 27.02.2018, ob 12:30 uri v Veliki vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo, MF.